Canlı Dağlar Sistemi, ana hatlarıyla Komuta Kontrol Birimi (KKB), Node, Kablosuz aktarıcılar, Termal Kamera ve
Detektörlerden oluşmaktadır. Her bir detektör belli aralıklarla merkeze durum bilgisi gönderir (HeartBeat) bu
sayede jammer ile engellenme yahut herhangi bir durumdan kaynaklı iletişim kopması halinde kullanıcı bu
durumdan haberdar olmaktadır. Kullanıcı sahada bulunan tüm cihazların pil seviyesini ve durum bilgisini KKB’den
anlık görüntüleyebilmektir. İsteğe bağlı olarak detektörler üzerinde bulunan sensörleri KKB üzerinden açma kapama
yapılabilmektedir. Sahadaki tüm cihazlarda GPS modülü vardır. Bu sayede sahadaki tüm sistemlerin gerçek konumunu
görüntüleyebilmektedir. Herhangi bir alarm durumunda mini termal kamera pantiltleri kullanılarak anlık görüntü alınabilir.
Detektörlerin üzerinde bulunan anahtarlama çıkışı sayesinde fünye benzeri sistemler çalıştırılabilir. Sistemin haberleşme
mantığı bir Node ve bir Komuta Birimi için aşağıda gösterilmiştir.

Network yapısı maksimum 255 adet LAN ağına dahil alarm grubu (Node) içermektedir. Her bir Node maksimum
64 alt birimden oluşmaktadır. Alt Birimler aşağıda listelenmiştir.
• Detektörler
• Tek eksen Termal Kameralı pan tilt sistemleri
• Kablosuz video aktarıcılar (opsiyonel)
• 1GHz altı Rf Aktarıcılar (opsiyonel)
• Solar paneller(opsiyonel)
• Merkezi Ünite

 

MERKEZ ÜNİTE (NODE)
• Merkezi Ünite standart olarak network ağı ile haberleşmektedir. Opsiyonel olarak Wifi, Fiber Optik,
Uzun Menzilli RF Link ve Mikrodalga Link ile de haberleşme yapılabilmektedir. Eğer enerji hattı mevcut değilse
Solar Paneller ve Solar Akü sistemleri ile enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Merkez Ünite ana standart haberleşme arayüzü
Ethernet (CAT6) kablodur. Kurulumun yapılacağı bölgede en yakın enerji ve haberleşme altyapısı bulunan noktaya kadara
uygun olan diğer haberleşme arayüzleri ile bağlantı kurulur.
İÇERİK :
• Board, min. 200 adet komponent içerecek, komponentler genel itibariyle smd 0603 kılıf olacak.
• Antenler, 1 Ghz altı Anten, Kablosuz Video Alıcı Anten
• Güneş Paneli (opsiyonel)
• Batarya
• RF Modül 433 veya 868 MHz
• Kablosuz Video Alıcı 5.8 GHz
• GPS
• Cihaz Kutusu
• Ethernet haberleşme modülü
SENSÖR BİRİMİ
• Tilt Sensör, Pır Sensör, Sismik Sensör, Microwave Sensör, Laser Bariyer sensörlerinin kombine edilmesiyle oluşturulurlar.
Opsiyonel olarak mini solar panel ile enerji desteklenebilir. Detektörlerde kullanılan sensörler ihtiyaca göre değişiklik
gösterebilir. Kablosuz haberleşme mesafesi minimum 500 metredir.
• Sensörler
• Board, min. 200 adet komponent içerecek, komponentler genel itibariyle smd 0603 kılıf olacak.
• Piller li-po pil kullanılmaktadır.
• Anten 433 veya 868 MHz
• GPS
• Cihaz Kutusu